Міжнародна наукова конференція «Українська мова в просторово-часовому вимірі»

Деталі
Перегляди: 580

22790825 1731598916871726 267192608 o

«Українська мова в просторово-часовому вимірі»

20 жовтня 2017 року на факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова спільно з Інститутом української мови НАН України, Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej Katedra Ukrainistyki, Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Slavische Philologie, Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskychštúdií, Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézet Szláv Filológiai Tanszék була проведена Міжнародна наукова конференція «Українська мова в просторово-часовому вимірі».

Актуальність обраної проблематики для проведення міжнародної конференції не викликає сумнівів, оскільки в сучасних умовах існування української державності саме мова є виявом самоутвердження нації. У роботі міжнародної конференції взяли участь молоді вчені, аспіранти та студенти провідних вищих навчальних закладів.

        Робота Міжнародної наукової конференції «Українська мова в просторово-часовому вимірі» традиційно відбувалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні у формі дискусій із поміркованою полемікою та значним зацікавленням як молодих учених, так і студентської молоді.

         У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, порушено актуальні питання української мови в контексті глобалізації мовно-інформаційного простору, лінгвокогнітивної та соціолінгвістичної парадигми українського слова, семантико-функційних і комунікативно-прагматичних аспектів граматичної системи української мови.

         Міжнародна наукова конференція «Українська мова в просторово-часовому вимірі» відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема конференції слугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю порушених питань за результатами конференції опубліковано 10 серію наукового часопису Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Проблеми граматики і лексикології української мови».

22790609 1731598940205057 677673374 o22790716 1731598943538390 1302583524 o22790755 1731598960205055 2017487213 o22790872 1731598956871722 81366954 o22790872 1731598956871722 81366954 o22810081 1731598920205059 2041892527 o22810209 1731598946871723 1290801707 o22830981 1731598926871725 822551095 o22831027 1731598936871724 811339984 o22833717 1731598923538392 38267443 o