Перифразові номінації в українському публіцистичному дискурсі

Деталі
Перегляди: 1127

вид11Перифразові номінації в українському публіцистичному дискурсі: [монографія] /Ю.С. Макарець -К : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012.-205 с.

У монографії уточнено лінгвістичний статус перифразів як одиниць вторинного називання та їхню номінативну сутність; розмежовано поняття перифраз і парафраз, метафора, метонімія, синонім, фразеологізм, евфемізм; проаналізовано функціонально-стилістичні особливості перифразових найменувань у сучасній українській публіцистиці та їх зв’язок з контекстуальним оточенням, особливості синтаксичного функціонування. Встановлено семантико-синтаксичні типи та семантичні класи перифразових одиниць; досліджено когнітивно-ономасіологічні механізми комбінування та сприйняття перифразових номінацій; з'ясовано їхні лінгвокультурологічні особливості, розкрито комунікативно-прагматичний потенціал перифразів та особливості експресивного забарвлення.
Для науковців, аспірантів, викладачів, студентів філологічних факультетів і вчителів-словесників.

Рецензенти:

М.І. Степаненко - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Л.В. Мовчун - кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології та лексикографії Інституту української мови НАН України