Проблема відокремлення і відокремлених компонентів речення

Деталі
Перегляди: 1114

вид7Проблема відокремлення і відокремлених компонентів речення (семантико-синтаксичний і комунікативний аспекти): навчальний посібник / М.Я. Плющ. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. - 92 с.

Спецкурс присвячений складній проблемі синтаксису сучасної української мови - з’ясуванню семантичного і синтаксичного статусу й формування структури речення, ускладненого другоряднопредикативними (напівпредикативними) та пояснювальними відношеннями.

Для студентів-магістрів, аспірантів, учителів-словесників, які викладають українську мову в коледжах, ліцеях, школах із поглибленим вивченням української мови.

Рецензенти:

П. С. Дудик - доктор філологічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

А. К. Мойсієнко - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Київського національного університету імені Тераса Шевченка.